Katipunan ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino

Current Issue:

Cover Page

No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya

Tungkol sa Pabalat
Kuhang larawan ni Christian Jil R. Benitez.
Front Matter
 
PDF
i-viii

Mga Panimula

Ang mga Sosyo-kultural na Sintomas ng COVID-19
Alvin B. Yapan
PDF
1-3
Hinggil sa mga Hinaharap
Christian Jil R. Benitez
PDF
4-6

Mga Artikulo

John Bengan
PDF
7-40
Eliodora L. Dimzon, John E. Barrios
PDF
41-59
Christian Jil R. Benitez
PDF
60-81
Elizabeth S. Alindogan
PDF
82-98
Alvin B. Yapan
PDF
99-114
Chloe V. Cabodil, Jaco B. Tango
PDF
115-128
Axle Christien Tugano
PDF
129-177
Leia Margarita Canuto, Julianna Gabrielle S. Feliciano, Luis Ysabel L. Lacanlale, Mariane Angeli L. Lubo, Bernice Amanda A. Mendoza, Joan Elery D. Torres
PDF
178-190
Benilda S. Santos
PDF
191-211

Mga Rebyu

Doc Willie: The Movie: Isang Rebyu
Samuel Cabbuag
PDF
212-215
Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang: Isang Pagbasa sa Dulang: Dyornal Ning Pagsurat Catandunganon
Elbert O. Baeta
PDF
216-219
View or download the full issue PDF

Announcements

 

Call for Papers: 1521

 

Bilang pag-alala sa ika-500 anibersaryo ng pagdaong nina Magellan at iba pang conquistadores sa kapuluan, binubuksan ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang mga pahina nito sa anumang pag-aaral sa panitikang umusbong sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng España sa kapuluan...

 
Posted: 2021-01-29 More...
 

Call for Papers: LIGAYA

 

Masasabing pinangungunahan ngayon ng panawagan para sa mga papel ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang nababanaagan pa lamang na pagtatapos ng pandemya ng COVID-19 at ng pagpasok ng New Normal...

 
Posted: 2021-01-04 More...
 

Call for Papers: BIGKIS

 

Sa gitna ng kaguluhan at kawalang katiyakan ng karanasan natin hindi lamang sa gitna ng lockdown kung hindi ng mismong pag-iral nang walang masasandigang Katotohanan, nangangapa tayo ngayon sa anumang puwedeng mapagsaligan ng ating mga pagpapasya, ng anumang puwedeng mapag-angklahan ng ating mga pamumuhay...

 

 
Posted: 2021-01-04 More...
 

Call for Papers: Kritikal na Patolohiya

 
Panawagan para sa mga kritikal na pag-aaral na gumagamit at lumalantad ng mga metodo ng patolohiya sa pagsusuri sa kasalukuyang nagaganap sa lipunang Filipino sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19.  
Posted: 2020-07-16 More...
 
More Announcements...