A new website has been launched for Kritika Kultura at https://ajol.ateneo.edu/kk . This site will be archived on 31 May 2022.

Author Details

San Juan, Jr., E., Philippine Cultural Studies Center, Connecticut, United States

  • No. 24 - KOLUM KRITIKA
    Kasaysayan, Sining, Lipunan: Ang Politika ng Panitikan sa Makabagong Panahon
    Abstract  PDF