Author Details

San Juan, Jr., E., Center for Humanities Wesleyan University, United States

  • No. 4 - LITERARY SECTION
    Siyam na Awit ng Pag-ibig at Isang Interbensiyong Dalit ng Panibugho (Nine Love Songs and One Intervening Poem of Jealousy)
    Details  PDF