Ang Pandaigdigang Pananaw ng Pantayong Pananaw

Jose Rhommel B. Hernandez

Abstract

Magsisimula ang panayam sa pagpapaliwanag ng Pantayong Pananaw, sa mga ugat nito sa historiyograpiyang Pilipino at mga kilusang indihenisasyon sa ikalawang hati ng ika-20 siglo. Isusunod ang implikasyon nito sa kasaysayan pati na rin sa iba pang agham panlipunan. Sa huli, magtatangkang tanawin ang PP bilang kasangkapan sa pag-unawa hindi lamang ng sangkapilipinuhan kundi ng iba ring bansang kaugnay sa mga interes ng Pilipinas.

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.13185/1483