A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Browse Title Index


 
Issue Title
 
No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya #DuterteStandardTime: Pamamahalang Pamanahon Abstract   PDF
Christian Jil R. Benitez
 
No. 7 (2021): 1521 1521 | 2021 Details   PDF
Christian Jil R Benitez
 
No. 2 (2017) Algoritmo Details   PDF (Filipino)
Mirick Paala
 
No. 4 (2019): Ekokritisismo Ang Birhen at ang Hari ng mga Bagyo Abstract   PDF
Isa Lacuna
 
No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Imahen ng Lungsod at ng Probinsiya sa Konteksto ng mga Panitikang Ilokano at Cebuano Abstract   PDF
Elizabeth S. Alindogan
 
No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina Ang Filipino Bilang Disiplina: Sakop, Lawak, at Potensiya ng Pagtuturo ng Panitikan Kaugnay ng Bagong Kurikulum Bunsod ng K to 12 Abstract   PDF
Rebecca T. Añonuevo
 
No. 2 (2017) Ang Hindi Nakikita Details   PDF (Filipino)
Aristotle J. Atienza
 
No. 2 (2017) Ang Lansangan Bilang Heterotopia sa Panulaan ni Lumbera Abstract   PDF (Filipino)
Alvin B. Yapan
 
No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina Ang Lasa Bilang Wika: Pagpapayaman ng Mga Salitang Panlarawan o Pang-uring Nag-uugnay sa Lasa Antas: Ikatlong Baitang Details   PDF
Claudette M. Ulit
 
No. 7 (2021): 1521 Ang Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Paliparan, Santo Niño, Lungsod ng Marikina Abstract   PDF
Ariel Acuña Diccion
 
No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul Abstract   PDF
Allan Popa
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Manlilikha para sa Taumbayan Abstract   PDF
Nicanor G. Tiongson, PhD
 
No. 7 (2021): 1521 Ang Masawa Hong Butuan at ang Juan Sebastian Elcano Details   PDF
Alvin B Yapan
 
No. 2 (2017) Ang Mauwak at Lagarian Bilang Lunan ng Alyenasyon sa Nobelang Ginto ang Kayumangging Lupa ni Dominador Mirasol Abstract   PDF (Filipino)
Claudette M. Ulit
 
No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang: Isang Pagbasa sa Dulang: Dyornal Ning Pagsurat Catandunganon Details   PDF
Elbert O. Baeta
 
No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya Ang mga Sosyo-kultural na Sintomas ng COVID-19 Details   PDF
Alvin B. Yapan
 
No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina Ang Pagsulong sa Karapatan ng Mga Hayop Bilang Anyo ng Kulturang Popular: Banghay-aralin para sa Kulturang Popular Antas: Senior High School Details   PDF
Alvin B. Yapan
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Pagtanggol kay Marian Rivera Ukol sa Isyung Pantrapiko Bilang Epekto ng Celebrity sa Ugali at Pag-iisip ng Tagahanga Abstract   PDF
Lara Samantha R. Mendiola, Alexandra Dominique B. Glorioso, Christine Jashleen S. Nañadiego
 
No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12) Abstract   PDF
Galileo S. Zafra
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Panitik sa Politik Details   PDF
Christian Jil R. Benitez
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Parusa at Gantimpala Ayon sa Inogtula’neng Tibor Abstract   PDF
Joshua B. Samulde
 
No. 6 (2020): Kritikal na Patolohiya Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19 The Pathology of Spectacle in the Time of COVID-19 Abstract   PDF
Alvin B. Yapan
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Politik sa Panitik Details   PDF
Alvin B. Yapan, PhD
 
No. 5 (2020): Panitik ng Politik Ang Tula, ang Katawan, at ang Dahas sa Panitikan: Isang Pagbasa sa Panitikang Bunga ng Insidente ng Sexual Harassment sa Loob ng INWW Details   PDF
Martina Herras
 
No. 7 (2021): 1521 Aswang ni Rizal Abstract   PDF
Allan N Derain
 
1 - 25 of 89 Items 1 2 3 4 > >>