A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Author Details

Chua, Rina Garcia, Philippines

  • No. 4 (2019): Ekokritisismo - Mga Artikulo
    Kung Saan Nagtatapos o Humahantong ang Ilog Boac: Isang Pag-aaral na Komparatibo ng Postkolonyal na Ekokritisismo at Eko-Kosmopolitanismo
    Abstract  PDF