A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

No. 1 (2016)

Ang Filipino Bilang Disiplina

Cover Page

No. 1 (2016): Ang Filipino Bilang Disiplina

Panimula

Introduksyon
Joseph T. Salazar
PDF

Mga Artikulo

Galileo S. Zafra
PDF
Rebecca T. Añonuevo
PDF
Michael M. Coroza
PDF
Allan Popa
PDF
Rolando B. Tolentino
PDF
Joseph T. Salazar
PDF

Teaching Aids

Pag-aantas ng Mga Kasanayan sa Filipino (Isang Talangguhit)
Joseph T. Salazar, Christoffer Mitch C. Cerda, Carlota B. Francisco, Kristine V. Romero, Jethro Niño P. Tenorio, Claudette M. Ulit
PDF
Paglulugar ng Kahalagahan ng Pananaliksik sa Baitang 10 sa Filipino
Kristine V. Romero
PDF
Modyul sa Pagsasaling Pangkultura: Pagsasalin Bilang Gawaing Pangkultura
Carlota B. Francisco
PDF
Ang Pagsulong sa Karapatan ng Mga Hayop Bilang Anyo ng Kulturang Popular: Banghay-aralin para sa Kulturang Popular Antas: Senior High School
Alvin B. Yapan
PDF
Ang Lasa Bilang Wika: Pagpapayaman ng Mga Salitang Panlarawan o Pang-uring Nag-uugnay sa Lasa Antas: Ikatlong Baitang
Claudette M. Ulit
PDF
Talinghaga at Tanaga: Modyul Para sa Pagtuturo ng Malikhaing Pagsulat na Angkop sa Grade 11/12
Christoffer Mitch C. Cerda
PDF
Dula at Lipunan: Pagtuturo Para sa Ikalimang Taon
Jethro Niño Punzalan Tenorio
PDF
Tungkol sa Mga May-akda
 
PDF