No. 5 (2020)

Panitik ng Politik

Cover Page

No. 5 (2020): Panitik ng Politik

Tungkol sa Pabalat

Kuhang larawan ni Angelo Lapresca sa idinaos na protesta bilang pagtanggi sa Anti-Terror Bill, noong Hunyo 4, 2020 sa University Avenue ng University of the Philippines - Diliman.

Front Matter
 
PDF

Introduction

Ang Panitik sa Politik
Christian Jil R. Benitez
PDF
i-iv

Articles

Juan Miguel Leandro L. Quizon
PDF
1-30
Jerome D. Ignacio
PDF
31-58
Joshua B. Samulde
PDF
59-76
Lara Samantha R. Mendiola, Alexandra Dominique B. Glorioso, Christine Jashleen S. Nañadiego
PDF
77-97
Louie Jon A. Sanchez, PhD
PDF
98-124
Maria Nikka P. Policarpio
PDF
125-140
Nicanor G. Tiongson, PhD
PDF
141-150
Albert E. Alejo, SJ
PDF
151-162

Reviews

Ang Tula, ang Katawan, at ang Dahas sa Panitikan: Isang Pagbasa sa Panitikang Bunga ng Insidente ng Sexual Harassment sa Loob ng INWW
Martina Herras
PDF
163-172
Mapanganib na Katha Isang Rebyu ng Bato: The General Ronald Dela Rosa Story ni Adolfo Alix Jr.
Jose Kervin Cesar B. Calabias
PDF
173-178

Afterword

Ang Politik sa Panitik
Alvin B. Yapan, PhD
PDF
179-182
Tungkol sa mga May-Akda
 
PDF
183-186
View or download the full issue PDF