A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Archives


2020

Cover Page

No. 5 (2020): Panitik ng Politik

Tungkol sa Pabalat

Kuhang larawan ni Angelo Lapresca sa idinaos na protesta bilang pagtanggi sa Anti-Terror Bill, noong Hunyo 4, 2020 sa University Avenue ng University of the Philippines - Diliman.2018

Cover Page

No. 3 (2018): Kabataan at Panitikang Pambata

Detalye ng graffiti sa Jalan Prawirotaman 2, Yogyakarta ni Anagard. Kuha ni Joseph T. Salazar


2017

Cover Page

No. 2 (2017)

Tungkol sa Pabalat

San Sebastian St., Manila, P. I., 1899
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Mula sa The Philippines Through a Camera ni George C. Dotter. Los Angeles, CA. : Kingsley-Barnes & Neuner Co., 1899. 


1 - 7 of 7 Items