Archives

2017

Cover Page

No. 2 (2017)

Tungkol sa Pabalat

San Sebastian St., Manila, P. I., 1899
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Mula sa The Philippines Through a Camera ni George C. Dotter. Los Angeles, CA. : Kingsley-Barnes & Neuner Co., 1899. 


1 - 2 of 2 Items