Katipunan ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino

Current Issue:

Cover Page

No. 4 (2019): Ekokritisismo

Introduction

Ilang Paliwanag Tungkol sa Tunguhin at Direksiyon ng Ekokritisismong Filipino
Alvin B. Yapan
PDF
i-iv
Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko
Christian Jil R. Benitez
PDF
v-viii

Articles

Emmanuel Jayson V. Bolata
PDF
1-34
Jeffrey Santa Ana
PDF
35-62
E. San Juan, Jr.
PDF
63-88
Alvin B. Yapan
PDF
89-129
Isa Lacuna
PDF
131-158
Marc Christian M. Lopez
PDF
159-186
Jason Paolo R. Telles
PDF
187-210
Rina Garcia Chua
PDF
211-226
Paz Verdades Santos
PDF
227-238

Reviews

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago
Christian Jil R. Benitez
PDF
239-243
Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects
Timothy F. Ong
PDF
245-250

Announcements

 

Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Panítik ng Polítik

 
Panawagan para sa mga papel at akdang-pampanitikan na sumisipat sa kasalukuyang kalagayang pampolitika ng bansa gamit ang alternatibong pampanitikang pagbasa sa politika sa bansa na hindi sumasalalay sa nakagawian at palasak nang sosyo-politikal na pagtatasa.  
Posted: 2019-06-18 More...
 

Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Digital Filipino

 
Panawagan para sa mga papel at akdang-pampanitikan na tumatalakay sa mga paksang kaugnay at kabilang sa larangan ng araling digital o digital na humanidades nang may lapat sa karanasang Filipino.  
Posted: 2019-06-10 More...
 
More Announcements...