A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan

Emmanuel Jayson V Bolata

Abstract

Tinitingnan sa papel na ito ang nilalaman ng pelikulang Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (dinirehe ni Ángel Alonso, at isinulat nina José Antonio Vitoria at Garbiñe Losana, 2019), at ang konteksto ng kontrobersiyal nitong resepsiyon lalo na mula sa mga Pilipinong manonood. Binigyan ng natatanging diin hindi lamang ang mga implikasyon nitong historyograpikal sa kontemporanyong naratibong pangkasaysayan ng bansa, kundi maging sa mga posibleng epekto na maaaring makuha mula rito ng pinagtutuunang tagatanggap, ang mga bata.

Keywords

Magellan; Elcano; Lapu Lapu; Samar; ligaw; baybay

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.