A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español

Danilo Madrid Gerona

Abstract

Habang idiniriin ng karamihan sa mga salaysay hinggil sa pagdating ng mga Español sa ating kapuluan ang naging gampanin ni Ferdinand Magellan, Sebastian Elcano, at ng katutubong datu ng Mactan na si Lapulapu, halos wala pang nababanggit tungkol sa tapat na alipin ni Magellan na si Enrique. Bagamat sa kabila ng kaniyang napakahalagang gampanin sa ekspedisyong Magellan-Elcano at malalim na impluwensiya sa kasaysayan ng Pilipinas, halos gatala lamang ang pansing naipagkaloob kay Enrique sa mga matatagpuang salaysay hinggil sa pangyayaring ito. Sa gayon, sa pamamagitan ng matalik na pagbasa sa mga teksto mula sa arkibo at sa mga pamantayang sangguniang pangkasaysayan na nailimbag, nilalayon ng papel na ito hindi lamang ang pagbibigay ng ilang bago at makatotohanang detalye tungkol kay Enrique kundi pati na rin ang paghahabi ng higit na malawak na kontekstong pangkasaysayan ng pinagsasama-samang mga kultural na abot-tanaw, sa pamamagitan na rin ng kaniyang naging gawain ng pagsasalin.

Keywords

Enrique; lengua; tagasalin; wika; imperyo

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.