A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Kalayaan at Paghihiganti sa Sining ni Riel Hilario

Amber A Garma, Rywel Mitra

Abstract

Sinusuri ng papel ang dalawang gawa ng alagad ng sining at eskultor na si Riel Hilario: ang It was a paradisical state: the body was allowed to be a body at Our Lady of Revenge. Tinatangka nitong palitawin ang mga tema ng relihiyon at kolonyalismong Español sa mga gawa sa paggamit ng pinag-uugatang tradisyon ng alagad ng sining sa paglililok ng santo at iba pang tradisyonal na sining bilang batayan ng pagsusuri at interpretasyon. Nakakuwadro ang mga gawa sa loob ng konteksto ng impluwensiya ng katutubong sining at ng personal na karanasan ng alagad ng sining, nang pinagtutuonan ang mga elementong naisangkot mula sa iba’t ibang kultura sa loob man o sa labas ng bansa.

Keywords

kalayaan; paghihiganti; Riel Hilario; santero; pagsasanto; impluwensiyang Español; lokal na eskultura; sining na instalasyon

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.