Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19 The Pathology of Spectacle in the Time of COVID-19

Alvin B. Yapan

Abstract

Itatanghal ng papel ang teorya ng espektakulo ni Guy Debord sa pagbasa ng kasalukuyang kalakaran ng pampublikong diskurso bilang diskurso ng mga imahen. Ipaliliwanag kung paano isang metodong patolohiko ang ganitong pagbasa o pagbibigay interpretasyon sa mga imahen bilang sintomas ng higit na malalalim na sakit na panlipunan. Isa itong patolohiya na maiuugat sa mga panulat nina Jose Rizal, Emilio Jacinto, at mga propagandista. Nagpapakita ito ng kolonyal na ugat ng metodong patolohiko na napatitingkad lamang ng kontradiksiyon nito sa karanasan ng pandemya na dulot ng COVID-19 na isang sakit na tumatanggi sa diagnosis. Sa huli, patutunayan ng papel na ang ganitong kolonyal na ugat ng metodong patolohiko na ginagamit natin ngayon sa pampublikong diskurso ang maituturing na isang sanhi ng pagkabalaho ng pampublikong diskurso sa pamamagitan ng pagpapataw ng moral na kategorya sa paghuhusga sa mga imahen.

unang ipinasa: 22 Nobyembre 2020
tinanggap para sa publikasyon: 8 Disyembre 2020

Keywords

espektakulo, imahen, patolohiya, asymptomatic, kategoryang moral, pagtingin, virality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.