Ang Pagtanggol kay Marian Rivera Ukol sa Isyung Pantrapiko Bilang Epekto ng Celebrity sa Ugali at Pag-iisip ng Tagahanga

Lara Samantha R. Mendiola, Alexandra Dominique B. Glorioso, Christine Jashleen S. Nañadiego

Abstract

Nang ipinahayag ni Marian Rivera ang kaniyang pananaw ukol sa isyung trapiko sa Pilipinas—na ito ay matagal nang nangyayari—at naiparating na wala nang magagawa ang mga mamamayan maliban sa gawin na lamang “me time” ang oras, lumaganap sa social media ang mga kritisismo sa kaniyang pribilehiyong sagot. Nang kumalat ang kontrobersya, ipinagtanggol siya ng maraming mga tauhan sa internet, kalakip na ang kaniyang mga tagahanga, sa pamamaraan ng paggamit ng mga pangangatwirang kakaiba ang lohika o walang saysay ukol sa isyung trapiko, gaya ng pagtawag sa mga kritiko bilang “shunga” o sinasabihang “makikitid ang utak” sa halip nang magbigay ng argumentong makadadagdag sa diskurso. Itinalakay ng pananaliksik na ito ang lohika at pag-iisip ng ilan sa kaniyang mga tagahanga sa kanilang pagtanggol sa kaniya sa Twitter at gagamitin ito bilang halimbawa at basehan ng pagpapaliwanag ng pag-iisip at kaugalian ng iba pang mga grupo ng tagahanga o fandom. Sa pamamaraan ng pagsuri ng pangyayaring ito, natuklasan ang ideya na mayroong impluwensiya sa pag-iisip ng mga tagahanga ang sikat na iniidolo sa pagkakaroon ng pagkiling at pagiging kakaiba ng lohika ng kanilang pangangatwiran. Sa pagsuri gamit ng parasocial na relasyon ng celebrity at tagahanga, napalalim ang pagunawa sa koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawa at ang paglaganap nito dahil sa babad na paggamit ng social media. Sa huli, itinalakay ng papel ang pag-abot ng impluwensiya ng mga idolo sa labas ng showbiz patungo sa mga isyung panlipunan at ang kapangyarihan nilang mausog ang pananaw ng kanilang tagahanga ukol sa sarili nilang opinyon. 


Keywords

traffic; Marian Rivera; fandom; smart-shaming

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.