Pagbahay sa Rehimen: Ang Bagong Lipunan at ang Retorika ng Pamilya sa Arkitekturang Marcosian

Juan Miguel Leandro L. Quizon

Abstract

Ayon sa kasaysayan, sinasalamin ng magagarang gusali ang adhikain ng isang pamahalaang magmukhang progresibo ang bansa. Ang edifice complex ay isang sakit kung saan nahuhumaling ang isang rehimen na magpatayo ng mga nagsisilakihan at magagarbong gusali na sisimbulo sa pambansang kaunlaran. Noong dekada 1970, sa ilalim ng Rehimeng Marcos, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang makapagpatayo ng mga gusaling ito para sa kanilang propaganda. Layunin ng papel na itong ungkatin kung paano ginamit ng Rehimeng Marcos ang retorika ng pamilya upang maisulong ang pagpapatupad ng kanilang adhikaing mapaniwala ang taumbayan na ang kanilang mga gawain ay para sa ikabubuti ng bansa. Gamit ang architectonic framework ni Preziosi at ang konsepto ng spatial triad ni Lefebvre, uungkatin ko ang usapin kung paano ginamit ng rehimen ang retorika ng pamilyang Pilipino upang paniwalain na tinatahak nila ang pambansang kaunlaran, ngunit ito ay para lamang sa kakaunting mayayaman at nasa kapangyarihan. Sa huli, naipatayo ang mga gusaling ito upang ilahad at patuloy na paigtingin ang pambansang imahinasyon na ang Pilipinas ay iisang pamilya sa ilalim ng diktaduryang Marcos.

Keywords

arkitektura; Batas Militar; kasaysayan; Marcos; pamahalaan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.