Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Panítik ng Polítik

ANG PANÍTIK NG POLÍTIK: Mga Pampanitikang Dulog sa Kalagayang Pampolitika ng Bansa

Alvin B. Yapan, PhD
Patnugot

Christian Jil R. Benitez
Katuwang na Patnugot

Hindi na natuto ang mga Pilipino. Madaling makalimot. Walang pagkilala sa kasaysayan. Ibinebenta ng mga Pilipino ang kinabukasan ng bansa sa pagtalikod sa mga prinsipyo ng demokrasya. Sa ganito nang balangkas parating sinisipat ang kalagayang pampolitika sa bansa. Nais maghain ngayon ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ng alternatibong pampanitikang pagbasa sa politika sa bansa na hindi sumasalalay sa nakagawian at palasak nang sosyo-politikal na pagtatasa. Ano kaya ang matutuklasan natin kung babasahin ang kalakarang pampolitika sa bansa sa konteksto ng espektakulo at dula, ng karnabal at pista? Anong diskurso kaya ang mabubuksan ng mga akdang pampanitikan sa bansa na hayagang tumuturol sa mga usaping pampolitika, mula Ang Tunay na Dekalogo ni Apolinario Mabini, Banaag at Sikat ni Lope K. Santos, Pagkamulat ni Magdalena nina Alejandro Abadilla at Elpidio Kapulong, Mga Agos sa Disyerto, at Sigwa, kung babasahin hindi sa lente ng tunggalian ng mga uri at ideolohiya, ng global at lokal na politika, ng nasyonal at transnasyonal na diskurso? Hindi tatanggap ang isyu ng mga pag-aaral na gumagamit ng metodolohiya na pawang galing sa larang ng agham pampolitika at agham panlipunan. Sa halip iminumungkahi ang: 1) paglapat ng metodolohiyang pampanitikan, kasama na dito ang pilolohiko at iba pang metodolohiya ng pag-aaral sa wika, sa pag-unawa sa sitwasyong pampolitika sa kapuluan, 2) pagbasa sa mga akdang pampanitikang Filipino bilang mga tratadong pampolitika, 3) pagbasa sa katutubong pananaw-sa-mundo bilang politikal na kosmolohiya, at 4) iba pang mga katulad na takbo at liko ng pag-aaral.

Tatanggap din ang dyornal ng mga akdang pampanitikan na sumisipat sa kasalukuyang kalagayang pampolitika ng bansa. 

Matatagpuan ang mga alituntunin sa pagpasa ng papel dito. Ipasa ang papel nang sumusunod sa
gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian.

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-28 ng Setyembre 2019. 

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa cbenitez@ateneo.edu bilang Word file.