Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Digital Filipino

Digital Filipino: Mga Pag-aaral sa Karanasang Digital at Teknolohiko sa Filipino

Christoffer Mitch C. Cerda
Patnugot

Mark Benedict F. Lim
Katuwang na Patnugot

Maglalaan ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila ng isang isyu sa larangan ng araling digital o digital na humanidades nang may lapat sa karanasang Filipino. Iniimbitahan ang lahat na magpasa ng kanilang mga pagsusuring pampanitikan na sumasalalay o tinutulungan ng digital na teknolohiya; mga pagsusuri tungkol sa digital media tulad ng hypertext, video games, machinima, at iba pang multimedia; mga pag-aaral tungkol sa karanasang teknolohiko tulad ng paggamit ng social media, datafication at automation ng buhay, at iba pang pagpasok ng teknolohiya sa pang-araw-araw; mga pag-aaral tungkol sa pagkonsumo o paggamit ng digital media at ng mismong mga kagamating teknolohiko tulad ng selfon at kompiyuter; at mga kaugnay na larangan.

Tatanggap din ang dyornal ng mga akdang pampanitikan na tumatalakay sa mga paksang kaugnay at kabilang sa larangan ng araling digital.

Matatagpuan ang mga alituntunin sa pagpasa ng papel dito. Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian.

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2019.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa cbenitez@ateneo.edu bilang Word file.