A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Announcements

Call for Papers: 1521

 

Bilang pag-alala sa ika-500 anibersaryo ng pagdaong nina Magellan at iba pang conquistadores sa kapuluan, binubuksan ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang mga pahina nito sa anumang pag-aaral sa panitikang umusbong sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng España sa kapuluan...

 
Posted: 2021-01-29 More...
 

Call for Papers: LIGAYA

 

Masasabing pinangungunahan ngayon ng panawagan para sa mga papel ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang nababanaagan pa lamang na pagtatapos ng pandemya ng COVID-19 at ng pagpasok ng New Normal...

 
Posted: 2021-01-04 More...
 

Call for Papers: BIGKIS

 

Sa gitna ng kaguluhan at kawalang katiyakan ng karanasan natin hindi lamang sa gitna ng lockdown kung hindi ng mismong pag-iral nang walang masasandigang Katotohanan, nangangapa tayo ngayon sa anumang puwedeng mapagsaligan ng ating mga pagpapasya, ng anumang puwedeng mapag-angklahan ng ating mga pamumuhay...

 

 
Posted: 2021-01-04 More...
 

Call for Papers: Kritikal na Patolohiya

 
Panawagan para sa mga kritikal na pag-aaral na gumagamit at lumalantad ng mga metodo ng patolohiya sa pagsusuri sa kasalukuyang nagaganap sa lipunang Filipino sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19.  
Posted: 2020-07-16 More...
 
1 - 4 of 4 Items