Announcements

Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Panítik ng Polítik

 
Panawagan para sa mga papel at akdang-pampanitikan na sumisipat sa kasalukuyang kalagayang pampolitika ng bansa gamit ang alternatibong pampanitikang pagbasa sa politika sa bansa na hindi sumasalalay sa nakagawian at palasak nang sosyo-politikal na pagtatasa.  
Posted: 2019-06-18 More...
 

Call for Papers: Panawagan para sa mga papel para sa isyung Digital Filipino

 
Panawagan para sa mga papel at akdang-pampanitikan na tumatalakay sa mga paksang kaugnay at kabilang sa larangan ng araling digital o digital na humanidades nang may lapat sa karanasang Filipino.  
Posted: 2019-06-10 More...
 
1 - 2 of 2 Items