A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Editorial Policies

Focus and Scope

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang taunan ang isyu ng dyornal.

As a peer-reviewed journal, Katipunan publishes latest research that promotes the intellectualization of the Filipino language and enriches the field of Filipino studies. The journal’s commitment to interdisciplinarity extends beyond applied literary and critical theory to the development of a corpus of knowledge that foregrounds the experience of the Filipino in understanding the categories of the global and international. The journal issue is released annually. 

 

Section Policies

Mga Artikulo

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Teaching Aids

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Mga Rebyu

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Literary

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Call for Papers

Unchecked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Editorial Board

GENEVIEVE A. CLUTARIO
Harvard University

MARTIN F. MANALANSAN III
University of Minnesota

ROBERT G. DIAZ
University of Toronto

CHRISTINE B. BALANCE
Cornell University

ALLAN P. ISAAC
Rutgers School of Arts and Sciences

LUCY MAE S.P. BURNS
University of California, Los Angeles

SHI YANG
Peking University

RUTH ELYNIA MABANGLO
Professor Emeritus – University of Hawaii at Manoa