A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 30 September 2021.

User Profile

Bryant Annamaria

Bio Statement

Hoe kan ischias worden behandeld? Wanneer een cliënt een heftig ischiasbeeld vertoont, waarschuwen wij deze cliënt vooral om rustig aan te doen. Dit om op deze wijze een hernia te voorkomen, wanneer dat nog mogelijk is. Onder ‘rustig aan doen’ verstaan wij niet dat de cliënt niks meer moet doen, maar geven we de cliënt onderstaande recommendations.

Ischias behandeling