A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 31 May 2022.

User Profile

Edgar Mantooth

Bio Statement

Odszkodowania to niezwykle popularne problem, jeżeli chodzi o usługi prawnicze. Na rynku wzrasta więcej kancelarii, które sygnalizują swoje usługi w tym zakresie. Skuteczność stosowanych za pośrednictwem nie metod jest dyskusyjna, ale można również komunikować, że bardzo wielu ludziom świadczona jest realna wsparcie w tym zakresie. Na gruncie naszego prawa cywilnego, jeżeli mówimy o temacie odszkodowania to mamy na myśl przymus danej osoby lub podmiotu do naprawienia wyrządzonej szkody w formie odpowiedniego zaświadczania. W każdej sytuacji powinniśmy określić trzy najważniejsze konteksty. Pierwsza z nich to opisanie szkody, jaką ponieśliśmy np. zostaliśmy pogryzieni przez agresywnego psa sąsiada, druga sprawa to określenie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie krzywdy i opisanie jego zachowania i ostatnia rzecz to wykazanie związku przyczynowo skutkowego między tymi dwoma zdarzeniami. Jest to kluczowe na trasie dochodzenia stosownego odszkodowania. Nie zaakceptować każdy prawnik poradzi

Podejmij pierwszy krok. Nasz mecenas załatwi Ci korzystne odszkodowania