A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 30 September 2021.

User Profile

Arlene Tocco

Bio Statement

Selectie Assessment Goede mensen op sleutelposities binnen uw organisatie zijn van groot belang. Wat bieden wij u als organisatie op het gebied van een selectie evaluation? Inzicht en advies om besluiten te kunnen nemen. Samengevat, een objectief, betrouwbaar, onafhankelijk advies van erkende experts, om u te ondersteunen in beslissingen op het gebied van werving en selectie, potentieel, promotie en doorgroei en ontwikkeling van personen voor senior administration posities en andere sleutelposities.

selectie assessments