A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 30 September 2021.

User Profile

Sanjuana Lance

Bio Statement

De advocaat zal voor je vechten. Die zal proberen om het beste en het meeste voor je uit je zaak te halen. De advocaat is er voor jouw gewin, ten koste van heel veel of zelfs alles. De communicatie gaat on account of de advocaten, waardoor beslissingen en afspraken deels langs jullie heen verlopen. Waar jullie je bewust van moeten zijn, is dat de mediator meerpartijdig is. Dat houdt in dat de mediator geen kant kan en mag kiezen. De mediator moet ten alle tijden zijn eigen neutraliteit waarborgen. Jullie bepalen namelijk zelf, in onderling overleg, hoe jullie de eigen scheiding vormgeven.

Advocaat Almere