A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 31 May 2022.

User Profile

Siegal Latricia

Bio Statement

Selectie Evaluation Goede mensen op sleutelposities binnen uw organisatie zijn van groot belang. Wat bieden wij u als organisatie op het gebied van een selectie assessment? Inzicht en advies om besluiten te kunnen nemen. Samengevat, een objectief, betrouwbaar, onafhankelijk advies van erkende gurus, om u te ondersteunen in beslissingen op het gebied van werving en selectie, potentieel, promotie en doorgroei en ontwikkeling van personen voor senior management posities en andere sleutelposities.

selectie assessments