A new website has been launched for Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints at https://ajol.ateneo.edu/pshev . This site will be archived on 30 September 2021.

User Profile

Freyer Atchley

Bio Statement

Odszkodowania to niezwykle popularne problem, jeżeli chodzi o posługi prawnicze. Na rynku wzrasta coraz więcej kancelarii, które sygnalizują swoje usługi w naszym zakresie. Skuteczność stosowanych poprzez nie metod jest dyskusyjna, ale można również stwierdzić, że bardzo wielu osobom świadczona jest realna wsparcie w tej dziedzinie. Na gruncie naszego prawa cywilnego, jeżeli rozmawiamy o temacie odszkodowania to mamy na myśl obowiązek danej osoby lub podmiotu do naprawienia wyrządzonej krzywdy w formie odpowiedniego świadczenia. W każdej sytuacji musimy określić trzy najważniejsze aspekty. Pierwsza z nich to opisanie szkody, jaką ponieśliśmy np. zostaliśmy pogryzieni przez agresywnego psa sąsiada, druga sprawa to określenie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie krzywdy i opisanie jego czynu i ostatnia rzecz to wykazanie związku przyczynowo skutkowego między tymi dwoma zdarzeniami. Jest to kluczowe na ulicy dochodzenia stosownego odszkodowania. Nie zaakceptować każdy prawnik poradzi samemu

Odszkodowania, wnioski, pisma, odwołania - kompetentna pomoc prawnika