A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

No. 4 (2019)

Ekokritisismo

Cover Page

No. 4 (2019): Ekokritisismo

Panimula

Ilang Paliwanag Tungkol sa Tunguhin at Direksiyon ng Ekokritisismong Filipino
Alvin B. Yapan
PDF
i-iv
Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko
Christian Jil R. Benitez
PDF
v-viii

Mga Artikulo

Emmanuel Jayson V. Bolata
PDF
1-34
Jeffrey Santa Ana
PDF
35-62
E. San Juan, Jr.
PDF
63-88
Alvin B. Yapan
PDF
89-129
Isa Lacuna
PDF
131-158
Marc Christian M. Lopez
PDF
159-186
Jason Paolo R. Telles
PDF
187-210
Rina Garcia Chua
PDF
211-226
Paz Verdades Santos
PDF
227-238

Mga Rebyu

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago
Christian Jil R. Benitez
PDF
239-243
Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects
Timothy F. Ong
PDF
245-250