Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Joseph T. Salazar

Abstract


Tinatalakay sa papel na ito ang pangangailangang historiko-kritikal na linawin ang prinsipyo sa likod ng pananaliksik at kung paano ito maaaring gamitin upang magtaguyod ng isang higit na malay na subhektibidad na makakatulong sa pagpapayaman ng iba’t ibang propesyong sinasandigan ng ating lipunan. Sa ubod ng mga prinsipyong ito ang pagsipat sa usapin ng kaputian hindi lamang bilang usaping panlahi kundi isang simbolikong representasyon ng kaalaman na patuloy na binibihag ng mga prosesong kolonyal. Susuriin ang ang halaga ng aktibong pagsasakasaysayan, paglilinaw ng mga ugnayang panlipunan at paghamon sa mga batayan ng kaalaman bilang mga pundasyon ng lahat ng pananaliksik.


Keywords


kaputian; kaalamang kolonyal; pagsasakasaysayan; pananaliksik

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.