Literasing Midya

Rolando B. Tolentino

Abstract


Ang anumang usapin ng wika ay may kahilingang iangkla sa usapin ng literasing midya na siyang namamayaning normatibo sa praktikal na gamit sa wika. Sa sanaysay na ito, minamapa ang pribatisasyon ng pagdanas sa paglikha ng autonomous na individual, gamit ang rebolusyong teknolohikal at informasyon. Ito ang nagsasalin para akuin ang mundo at teknolohiya ng individual. Inihahayag din ang implikasyon--posibilidad at limitasyon--ng Filipino bilang global na wika sa pag-angat ng teknolohiya ng pagdanas, kasama ang pagdanas sa wika, at ang umuusbong na papel ng akademya tungo sa kritikal na pananaw dito.


Keywords


literasing midya, araling wika, global na Filipino, rebolusyong teknolohikal, pribatisasyon, araling kritikal

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.