Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul

Allan Popa

Abstract


Ano nga ba ang naituturo kapag itinuturo ang tula? Napanghahawakan ba ang kaalamang naipapasa sa proseso ng pagbabasa ng tula? Naituturo ba ang pagsulat ng tula? Nasusukat ba ang pagkatuto sa disiplina ng pag-aral sa kasiningan ng tula? Ilan lamang ito sa mga suliranin na madalas kong pag-isipan kapag naghahanda ng mga aralin bilang guro ng panitikan at pagsulat sa unibersidad. At makaraan ang mahigit labimpitong taon ng pag-aaral at pagtuturo ng tula, tila lalo akong nahihirapang makahanap ng tiyak na kasagutan sa mga tanong na ito.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.